סקירות
אז מה בתכנון?

  •  Pulp GM’s Toolkit
  •  Pulp Gear Toolkit
  • Savage Worlds Handbook: Perilous Places & Serious Situations